بخشودگی جرایم دیرکرد به مناسبت ماه مبارک رمضان

درخواست حذف این مطلب

 نتیجه تصویری برای بخشودگی جرائم کتابخانه

بدین وسیله به اطلاع می رساند، جرایم دیرکرد تمامی اعضا کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن منابع در دست امانت خود به کتابخانه ها اقدام نمایند از روز پنج شنبه 27 اردیبهشت لغایت پنج شنبه 24 داد، به مدت یکماه، مورد بخشودگی کامل قرار می گیرد . شرط لازم برای این بخشودگی، بازگرداندن کلیه منابع در دست امانت عضو است.