نگاهی به آثار مکتوب شهید « محمد جواد باهنر»

درخواست حذف این مطلب

شهید باهنر را می توان از نخستین تدوینگران و مؤلفان کتب مذهبی مدارس ایران قبل و بعد از انقلاب ی ایران دانست، وی در کنار تدریس به تألیف کتب درسی پرداخت و حدود سی کتاب و جزوه تعلیمات دینی را برای تدریس از دوره ابت تا تألیف کرد.شهید باهنر دارای فوق لیسانس علوم تربیتی و ای الهیات از تهران بود که پس از فارغ حصیلی، به حرفه معلمی روی آورد و در دوران به تدوین کتب درسی دینی و قرآن پرداخت.

به مناسبت سالگرد عروج ملکوتی شهید " محمد جواد باهنر" مناسب است با آثار مکتوب شهید باهنر بیشتر آشنا شویم.